Red pushes your boundaries...

 

Declareren in T-Point

Klik op de button om urendeclaraties
in te vullen of goed te keuren.
 
  • Tempo-Team Uitzenden

  • Tempo-Team Professionals

  • Tempo-Team Inhouse Services

  • Tempo-Team Employability

  • Tempo-Team Payrolling

  • Tempo-Team Outsourcing

 

Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te bekijken.

 

Algemene vragen


1. Hoe kan ik contact opnemen met Tempo-Team Payrolling?

1. Hoe kan ik contact opnemen met Tempo-Team Payrolling?

Het Serviceteam van Tempo-Team Payrolling is bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 17:30 uur via telefoonnummer (020) 569 54 00 of per e-mail.
Of vul het contactformulier in.

Postadres:
Tempo-Team Payrolling
T.a.v. Serviceteam
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam-Zuidoost

2. Wat moet ik doen als ik mijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen?

2. Wat moet ik doen als ik mijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen?

Ten eerste dien je de opdrachtgever te informeren dat je wilt stoppen met werken. Tevens zul je de afgesproken opzegtermijn in acht moeten nemen. Als je stopt met werken, laat je dit schriftelijk weten. De opzegging kun je per mail sturen.

3. Welke CAO is op mij van toepassing?

3. Welke CAO is op mij van toepassing?

4. Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

4. Hoe kan ik een wijziging in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?

Werk je via Tempo-Team Payrolling, dan geef je een wijziging in je persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld je adres, door via T-Point

Een wijziging van je rekeningnummer kan per e-mail worden doorgegeven. Geef in de mail aan: het nieuwe rekeningnummer, jouw gegevens en de datum per wanneer het rekeningnummer gebruikt moet worden.

Werk je niet via Tempo-Team Payrolling, dan neem je contact op met een van de reguliere Tempo-Team vestigingen.

5. Ik heb een formulier dat door mijn werkgever ingevuld moet worden. Hoe kan ik dit laten doen?

5. Ik heb een formulier dat door mijn werkgever ingevuld moet worden. Hoe kan ik dit laten doen?

Tempo-Team Payrolling is je werkgever, dus je kunt dit formulier naar ons opsturen. Doe dit onder vermelding van je naam (eventueel je employeenummer) en de bedrijfsnaam van je opdrachtgever. Wij vullen het formulier voor je in en sturen het naar je terug. Je kunt het formulier ook inscannen en per mail aan ons opsturen.

Postadres:
Tempo-Team Payrolling
T.a.v. Serviceteam
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam-Zuidoost

 
 

Pensioen


1. Bouw ik pensioen op als ik werk via Tempo-Team Payrolling?

Payrolling

Bij Tempo-Team bouw je, wanneer je hiervoor in aanmerking komt, een pensioen op via Flexsecurity. Je neemt automatisch deel aan de pensioenregeling als je 21 jaar of ouder bent en minimaal 26 weken voor ons of eventueel een ander ABU uitzendbureau hebt gewerkt. Deelname aan de pensioenregeling is verplicht en vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten. Wij melden je aan voor de Flexsecurity-regeling en vanaf dat moment betalen Tempo-Team en jij de vastgestelde pensioenpremies.

Meer informatie over de pensioenregeling en het PlusPensioen vind je op de site van Flexsecurity.
Werk je onder de VPO CAO? Dan heb je na 2 maanden recht op ons Pluspensioen.

 
 

Salaris


1. Wanneer betaalt Tempo-Team Payrolling mijn salaris uit?

1. Wanneer betaalt Tempo-Team Payrolling mijn salaris uit?

Tempo-Team Payrolling verwerkt alle ingeleverde declaraties op maandag. Zorg
dus dat jouw declaratie voor maandag bij ons binnen is. Zodra je declaratie verwerkt
is, staat je salaris binnen vijf werkdagen op je bank- of girorekening.
Werk je op basis van contracturen? Dan wordt je salaris 4-wekelijks verwerkt.
Hier vind je het schema van 2014 >>

2. Hoe vul ik mijn urendeclaratie in?

2. Hoe vul ik mijn urendeclaratie in?

Je vult je urendeclaratie zelf in via T-Point. De opdrachtgever controleert deze en vervolgens komt de declaratie digitaal bij Tempo-Team Payrolling binnen. Het is ook mogelijk dat de opdrachtgever de urendeclaratie invult. Dit hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met de opdrachtgever.
Als je een overeenkomst hebt waarbij 4-wekelijks de vaste contracturen worden uitbetaald dan hoef je geen uren in te dienen, deze worden automatisch verwerkt.

Meer over digitaal uren declareren >>

3. Wat moet ik doen als het aantal uitbetaalde uren niet klopt?

3. Wat moet ik doen als het aantal uitbetaalde uren niet klopt?

Neem hierover contact op met je opdrachtgever. Hij kan indien nodig de declaratie op T-Point wijzigen of de juiste uren aan ons doorgeven.

4. Hoe kan ik mijn loonspecificatie inzien?

4. Hoe kan ik mijn loonspecificatie inzien?

Je salaris krijg je iedere week uitbetaald. Je loonspecificatie kun je digitaal bekijken via T-Point. Daarop staat het totale loon (inclusief toeslagen) dat je hebt verdiend vermeld. Je nieuwe loonspecificatie verschijnt wekelijks.

5. Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

5. Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

Ieder jaar in februari ontvang je een jaaropgave van het door jou verdiende loon in het afgelopen jaar. Je kunt deze digitaal inzien via je internetaccount net zoals je loonspecificaties.

Heb je in het afgelopen jaar kort gewerkt, bijvoorbeeld alleen in de vakantie? In dat geval kun je na het einde van het jaar via een P-biljet de teveel betaalde belasting bij de Belastingdienst terugvragen. Op je jaaropgave staan de loongegevens die je nodig hebt om dit biljet in te vullen.

Het P-biljet kun je bestellen via de BelastingTelefoon (0800-0543) of downloaden via de site www.belastingdienst.nl. Via deze site kun je ook een compleet aangifteprogramma downloaden en invullen.

6. Wat is vakantiebijslag en wanneer wordt deze uitbetaald?

6. Wat is vakantiebijslag en wanneer wordt deze uitbetaald?

Vakantiebijslag is hetzelfde als vakantiegeld. De vakantiebijslag wordt één keer per jaar in juni automatisch uitgekeerd. De hoogte hiervan is 8% van het feitelijk loon.

Bij het einde van je dienstverband wordt het opgebouwde bedrag na zes weken automatisch aan je overgemaakt, samen met een eventueel tegoed aan vakantie-uren. Indien gewenst, kun je de uitbetaling hiervan eerder aanvragen per mail en zal het bedrag zo snel mogelijk aan je overgemaakt worden.

7. Moet ik de loonheffingskorting door Tempo-Team Payrolling laten toepassen?

7. Moet ik de loonheffingskorting door Tempo-Team Payrolling laten toepassen?

De loonheffingskorting is een korting op de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen. Als je de korting laat toepassen hoeft er minder afgedragen te worden en hou je dus meer nettoloon over. De loonheffingskorting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Wij adviseren je om de loonheffingskorting te laten toepassen door die werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient.

8. Waarom is mijn salaris niet betaald?

8. Waarom is mijn salaris niet betaald?

Dit kan verschillende redenen hebben. Controleer op T-Point of je de declaratie hebt ingediend. Dient jouw opdrachtgever de uren in, vraag dan jouw leidinggevende of de uren zijn ingediend. Mocht de declaratie wel zijn verwerkt, maar heb je geen salaris ontvangen, neem dan telefonisch contact op met het Serviceteam op 020 569 54 00.

9. Opvragen van de gebruikersnaam en wachtwoord.

9. Opvragen van de gebruikersnaam en wachtwoord.

Heb je problemen met inloggen? Met de link 'Klik hier als je problemen hebt met inloggen' vind je ondersteuning voor de meest voorkomende problemen met accounts.

10. Ik kan niet inloggen.

10. Ik kan niet inloggen.

Ondersteuning nodig bij problemen? Met de link 'Klik hier als je problemen hebt met inloggen' vind je ondersteuning voor de meest voorkomende problemen met accounts.

11. Loondoorbetaling feestdagen

11. Loondoorbetaling feestdagen

Een groot deel van payrollmedewerkers heeft recht op loondoorbetaling op officieel erkende feestdagen. Het vaststellen van dit recht en het berekenen van de omvang zal Tempo-Team Payrolling doen aan de hand van het werkpatroon in de laatste 13 weken. Deze berekening kan alleen met de volledige informatie tot en met week 13 correct gemaakt worden. We willen elke medewerker uitbetalen waar hij of zij recht op heeft, consequentie hiervan is dat deze feestdag met een week vertraging uitbetaald zal worden.

Daarnaast zal de verloning een dag later plaatsvinden en dus ook de uitbetaling van het salaris, indien een feestdag op een maandag valt.

12. Indienen declaraties OV

12. Indienen declaraties OV

Declareren van OV kan in kopievorm (digitaal). Je hoeft geen originele bewijzen op te sturen. De procedure is als volgt:

  1. Je stuurt een mail met het onkostenformulier en kopie/scan van reisbewijs naar je leidinggevende. Het onkostenformulier vind je in T-Point bij 'Handig'
  2. Je leidinggevende voegt zijn akkoord toe en mailt de declaratie naar het Serviceteam: serviceteam.payroll.solutions@tempo-team.nl
  3. Het Serviceteam zorgt voor de uitbetaling van de declaratie.

 
 

Vakantiedagen


1. Aanvragen vakantiedagen

1. Aanvragen vakantiedagen

Vakantiedagen kun je aanvragen in T-Point.  In de portal vind je hiervoor de handleiding >> Jouw aantal vakantie-uren vind je terug op de Loonspecificatie.

2. Kan ik een vakantiedag ook laten uitbetalen zonder dat ik vrij ben geweest?

2. Kan ik een vakantiedag ook laten uitbetalen zonder dat ik vrij ben geweest?

Je kunt via T-Point zelf bepalen op welke dagen je je vakantie-uren invult.

 
 

Verzekeringen


1. Heeft Tempo-Team Payrolling een collectieve polis voor de zorgverzekering van payrollmedewerkers?

1. Heeft Tempo-Team Payrolling een collectieve polis voor de zorgverzekering van payrollmedewerkers?

Als payrollmedewerker kun je via Tempo-Team Payrolling een zorgverzekering afsluiten. Je krijgt dan een interessante korting op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen.

Aanbod Zilveren Kruis Achmea
Vanuit Zilveren Kruis Achmea ontvang je een collectief aanbod waarbij je profiteert van 10% korting op de premie van je basisverzekering én 15% korting op de premie van je aanvullende verzekering(en).

Om te profiteren van de extra voordelen van de collectieve afspraken tussen
Tempo-Team en Zilveren Kruis Achmea kun je je aanmelden via www.zk.nl/randstad
Kies in het uitklapmenu voor Tempo-Team Group Gedetacheerden (werkgeversnummer 207044827).

 
 

Ziekte


1. Wat moet ik doen als ik ziek ben?

1. Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Word je ziek, dan meld je dat vóór 10 uur bij de opdrachtgever waar je werkt en telefonisch vervolgens bij het Serviceteam van Tempo-Team Payrolling (020 569 54 00). Doe dit zo vroeg mogelijk, vóór 10.00 uur, zodat wij de melding tijdig aan de arbodienst kunnen doorgeven. Onze arbodienst ArboNed neemt contact met je op en indien nodig word je opgeroepen om naar het spreekuur te komen. Het is belangrijk dat je altijd bereikbaar bent en dat je niet vergeet je weer beter te melden.

2. Hoe meld ik mij beter?

2. Hoe meld ik mij beter?

Een betermelding doe je op dezelfde manier als een ziekmelding. Je meldt bij de opdrachtgever dat je weer kunt werken en voor 10.00 uur neem je contact op met het Serviceteam op (020) 569 54 00.

 
 

Klachtenregeling


Ik heb een klacht. Wat te doen?

Payrolling

Lees hiervoor de integriteitscode.